Hem / Resurser / Företagskällan: Öppettider

Företagskällan: Öppettider

På Företagskällan har du möjlighet att läsa mer om handelns historia och hur handeln har utvecklats fram till idag. Här finns länkar till artiklar om öppettider.

Reglering av öppettider
I gamla tider var det av religiösa skäl strängt förbjudet att arbeta på söndagar, sabbatsbrott kallades det, men i övrigt fanns inte mycket till lagstiftning rörande arbetstiderna. År 1909 kom en första mild lag som reglerade butikernas öppettider. Lokala ordningsstadgor kunde också förekomma. 


Gymnasiet (APL/Lärling), Högstadiet (Prao), Yrkeshögskolan (LIA)

Arbetsmiljö, Arbetsmiljö och säkerhet, Kundservice, Ledarskap och organisation, Organisation

Länk


Länkar

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se