Hem / Resurser / Näthandel idag och imorgon

Näthandel idag och imorgon

Näthandel idag och imorgon

Elisabeth Ahlström
Hvitfeldska Gymnasiet

Syftet och mål med upplägget
Eleven ska kunna om marknadsföring på internet och hur ny teknik och sociala medier används i marknadsföring

Eleven ska beskriva näthandelns utveckling och hur näthandel marknadsförs med ny teknik och sociala medier

Koppling till styrdokument
Praktisk marknadsföring, Näthandel

Omfattning
4 dagar under två veckor


Gymnasiet (APL/Lärling)

Dokument / fil, Undervisningsupplägg


Filer

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se