Hem / Resurser / Tolka befolkningsprognosen för Sverige

Tolka befolkningsprognosen för Sverige

Övning för att låta eleverna besvara frågan: hur många förväntas bo i Sverige 2030?

Utanför Handelsfakta.se:
Förbered en introduktion av vad en prognos är och hur de används för att ta beslut som berör framtiden.

Övning för eleverna på Handelsfakta.se:
– Gå till avsnittet ”Prognoser” i Handeln i siffror .
– Sveriges befolkningsprognos är förmarkerad, men det går även att undersöka prognoser såsom BNP och hushållens konsumtionsutgifter.

Diskutera och reflektera över dessa prognoser, förslagsvis i helklass. Ex. Vad kan det innebära att vi blir fler och fler i Sverige?

Navigera gärna fritt på sidan Handeln förklarad för att hitta kortare texter och informativa videos om alla delar av handeln, för att rama in uppgiften.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Handelsfakta


Länkar

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se