Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Handelns kompetensförsörjning (film)

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Nivå: Prao

Tema: Digitalisering, Yrkesutveckling och karriär

Område: Affärsmodeller, Automatisering, Internationalisering, Kunderbjudande, Kundrelationer, Branschkompetenser, Butikssäljare, Butiksutveckling, Kompetensområden

Kompetens: