Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Kunderbjudanden (film)

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Nivå: Prao

Tema: Digitalisering, Försäljning, Kundservice

Område: Kunderbjudande, Riktad försäljning

Kompetens: