Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Kundrelationer (film)

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Nivå: Prao

Tema: Digitalisering, Kundservice

Område: Kundrelationer

Kompetens: