Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Nya affärsmodeller (film)

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Nivå: Prao

Tema: Affärsutveckling, Digitalisering

Område: Nulägesanalys, Affärsmodeller

Kompetens: