Hem / Samverka / Uppdrag 10 – Servicepolicy

Uppdrag 10 – Servicepolicy

I det här uppdraget kommer du att arbeta fram en servicepolicy för en butik/butikskedja/företag. I servicepolicyn ska medarbetarna hitta information om organisationens regler i alla frågor rörande service. Servicepolicyn är också ett verktyg att använda vid introduktion av nya medarbetare, lärlingar och praktikanter.


Yrkeshögskolan (LIA)

Kundservice

Kommunikation, Service


  1. Gör en nulägesanalys över vilka regler och dokument som finns i organisationen idag gällande service.
  2. Planera hur arbetet med servicepolicyn ska läggas upp.
  3. Gör en plan för hur servicepolicyn kan implementeras i hela organisationen.
  1. Framgår det i servicepolicyn vad butiken/företaget menar med service och vad det innebär?
  2. Finns det beskrivningar, stödmaterial och checklistor som konkret visar vilket serviceintryck som organisationen ska ge till alla sina intressenter? Det gäller allt från vilka servicekompetenser som beskrivs i en platsannons till personliga beteenden i möten, telefonkontakter och digitala kontakter.
  3. Vilken betydelse har dina kontakter med företaget och handledaren haft i arbetet med servicepolicyn?
  4. Hur nöjd är du med resultatet?
  5. Vilket avtryck kommer ditt arbete att göra inom organisationen?
Dokumentera och presentera resultatet av servicepolicyn i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se