Hem / Samverka / Uppdrag 100 – Kunderbjudande

Uppdrag 100 – Kunderbjudande

Med hjälp av digitala verktyg kan butiken/företaget bland annat se vad kunderna söker efter genom hur de klickar på hemsidan och vad de köper genom att titta på kassakvittot. Många företag erbjuder dessutom medlemskap där de kan få reda på ännu mer om dig, till exempel hur gammal du är, var du bor och vilka intressen du har. Med hjälp av den samlade informationen, som kallas kunddata, kan företaget skapa personliga erbjudanden som bara riktas till dig.

I det här uppdraget får du ta reda på hur företaget jobbar med kunderbjudanden.


Högstadiet (Prao)

Digitalisering, Kunderbjudande

Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Organisation, Utveckling


Prata med din handledare:
– Vad vet företaget om vad kunderna vill ha och hur får de reda på det?

Får olika kunder olika erbjudanden?
Varför då?
Kan det upplevas som orättvist?

Sammanställ det du kommit fram till och presentera för din handledare och lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se