Hem / Samverka / Uppdrag 101 – Kunderbjudande

Uppdrag 101 – Kunderbjudande

De erbjudanden som riktas till kunder blir allt mer komplexa. Med hjälp av stora mängder digital kunddata, kan företag skapa personifierade och mer riktade erbjudanden som kunderna upplever som relevanta.

I det här uppdraget kommer du lära dig mer om hur butiken/företaget använder kunddata för att skapa kunderbjudanden.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Digitalisering, Kunderbjudande

Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Organisation, Utveckling


  1. Ta reda på hur butiken/företaget får reda på vad kunderna vill ha?
  2. Vilken kunddata kan man få från deras sälj- och marknadsföringskanaler?
  3. Vilken kunddata är viktigast att ha för att skapa intressanta och relevanta kunderbjudanden?
  1. Vad använder butiken/företaget kunddatan till?
  2. Hur kan informationen användas för att ge individuella erbjudanden?
  3. Vilka möjligheter och risker ser du med att göra kunderbjudanden mer personliga?
  4. Får du själv personliga erbjudanden från någon butik/företag? Hur känns det?
  1. Diskutera med dina klasskamrater och jämför med deras upplevelser.
  2. Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se