Hem / Samverka / Uppdrag 106 – Hållbart sortiment

Uppdrag 106 – Hållbart sortiment

Att köpa hållbara och hälsosamma varor är en växande trend. Alltfler konsumenter köper varor som är ekologiska och miljömärkta, t.ex. enligt KRAV eller Svanen.

I det här uppdraget får du ta reda på hur butiken/företaget arbetar med hållbara produkter.


Högstadiet (Prao)

Inköp, Kvalitet och miljö, Kvalitets- och miljömärkning, Sortiment

Hållbarhet


  1. Gör en inköpslista på ett tiotal varor från olika varugrupper (t.ex. mejeri och bröd) som går att köpa i butiken/företaget där du gör praktik.
  2. Gå runt i butiken/företaget och plocka i varorna. Välj enbart miljömärkta/hållbara alternativ.
  1. Var det lätt att hitta miljömärkta/hållbara varor i butiken/företaget? Varför/varför inte?
  2. Inom vilka varugrupper fanns det mest och minst miljömärkta/hållbara varor att välja mellan? Vad kan det bero på?
  3. Fanns det någon information i butiken/företaget som hjälpte dig att hitta de miljömärkta/hållbara varorna?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se