Hem / Samverka / Uppdrag 11 – Serviceorganisation

Uppdrag 11 – Serviceorganisation

Service kan i stort delas in i två delar, kundbemötande och den service som är uppbyggd och organiserad kring produkten. I det här uppdraget kommer du att arbeta med den organiserade servicen. När du genomfört detta uppdrag kommer du att ha förståelse för butikens/företagets serviceorganisation.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Kundservice

Organisation, Service


  1. Ta reda på vilken kundservice som finns i företaget utöver det som handlar om kundbemötande.
  2. Hur kan butiken/företaget marknadsföra sin organiserade service?
  1. Vilken tillgänglighet har butiken/företaget i olika säljkanaler när det gäller kundtjänster som leveranser, support och öppettider?
  2. Hur får kunderna kännedom om den service som de erbjuds?
  3. Vad skulle du vilja utveckla vidare inom den organiserade servicen?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.  
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se