Hem / Samverka / Uppdrag 110 – Säljbara produkter

Uppdrag 110 – Säljbara produkter

Det finns olika skäl till att en vara inte kan eller får säljas i butiken/företaget. Det kan handla om problem som uppstår på väg till eller i butiken/företaget), eller på grund av lagar och regler).

I det här uppdraget får du lära dig mer om hur butiken/företaget hanterar de produkter som de inte kan eller får sälja.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Hållbarhet, Inköp, Kvalitet och miljö, Produkthantering

Hållbarhet, Kommunikation


  1. Ta reda på hur butiken/företaget kontrollerar att produkterna är säljbara?
  2. Vad gör de med produkter som de inte kan eller får sälja?
  1. Vilka olika skäl kan det finnas till att varorna inte längre kan eller får säljas i butiken/företaget?
  2. Går det fortfarande att tjäna pengar på eller ta hand om dessa varor? I så fall hur?
  3. Hur kan butiken/företaget bidra till ett hållbarare samhälle vid hanteringen av dessa varor?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se