Hem / Samverka / Uppdrag 112 – Retursystem

Uppdrag 112 – Retursystem

I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar inom åtta produktgrupper. Det innebär att de (producenterna) som tillverkar dessa produkter ansvarar för att samla in och ta hand om dem när de är uttjänta.

 1. Aluminiumburkar (Returpack)
 2. Elartiklar (El-Kretsen)
 3. Förpackningar (FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
 4. Glas (Svensk GlasÅtervinning)
 5. PET-flaskor (Returpack)
 6. Plastlådor (Svenska Retursystem)
 7. Plastpallar (Svenska Retursystem)
 8. Tidningar (FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

I det här uppdraget får du lära dig mer om hanteringen av dessa retursystem i butiken/företaget.


Högstadiet (Prao)

Kvalitet och miljö, Lager och logistik, Logistik, Produkthantering

Hållbarhet


 1. Följ med någon som jobbar i butiken/företaget med dessa retursystem och se hur hanteringen av produkterna fungerar. Vad gör de med dem?
 1. Inom vilken produktgrupp är returhanteringen störst? Vad kan det bero på?
 2. Hur mycket tid går det åt att hantera retursystemen i butiken/företaget?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se