Hem / Samverka / Uppdrag 114 – Retursystem

Uppdrag 114 – Retursystem

I Sverige finns ett lagstiftat producentansvar inom åtta produktgrupper. Det innebär att de som tillverkar dessa produkter ansvarar för att samla in och ta hand om dem när de är uttjänta.

 1. Aluminiumburkar (Returpack)
 2. Elartiklar (El-Kretsen)
 3. Förpackningar (FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
 4. Glas (Svensk GlasÅtervinning)
 5. PET-flaskor (Returpack)
 6. Plastlådor (Svenska Retursystem)
 7. Plastpallar (Svenska Retursystem)
 8. Tidningar (FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

 

I det här uppdraget får du lära dig mer om hantering och kostnader kring retursystemen för butiken/företaget.


Yrkeshögskolan (LIA)

Kvalitet och miljö, Lager och logistik, Logistik, Återvinning

Hållbarhet


 1. Hur arbetar butiken/företaget med retursystemen?
 2. Gör ett förslag på hur butiken/företaget kan göra hanteringen av retursystemen mer lönsam.
 1. Hur mycket tid och resurser tar det från verksamheten att hantera retursystemen?
 2. Vilka kostnader medför retursystemen?
 3. Vad kan man tjäna på att ha retursystemen?
 4. Hur kan butiken/företaget förbättra logistiken kring retursystemen?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se