Hem / Samverka / Uppdrag 116 – Din klädsel i arbetet

Uppdrag 116 – Din klädsel i arbetet

Till vardags är du vanligtvis fri att själv bestämma hur du vill klä dig och se ut. Som anställd däremot är du representant för en arbetsplats och kan behöva klä dig på ett visst sätt. Hur du får klä dig i arbetet kan dels bero på vilka arbetsuppgifter du har, dels på hur arbetsgivaren vill att kläderna ska uppfattas, t.ex. i mötet med kunder. Därför finns klädkoder eller klädpolicys. De fungerar som regler för hur anställda bör eller måste vara klädda. I det här uppdraget får lära dig mer om klädkoder på arbetsplatsen.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Kundservice, Ledarskap, Ledarskap och organisation, Organisation

Initiativ, Kommunikation


1. Ta reda på vilken klädkod som gäller för dem som jobbar i butiken/företaget.

  1. Skiljer sig klädkoden mellan olika yrkesroller/funktioner? Av vilken anledning?
  2. Vad tycker du om butikens/företagets klädkod? Skulle du vilja ändra på någonting?
  3. Vilken klädkod gällde för dem som arbetade på NK på 40-talet? Vilka skillnader och likheter finns det med klädkoderna på din arbetsplats?
  4.  I vissa fall godtas undantag från klädkoden, om en person vill bära annan klädsel exempelvis av religiösa skäl. Hur ser policyn ut för det på din arbetsplats?
  5. Jämför med dina klasskamrater, hur ser klädkoderna ut i deras butik/företag? Om det finns skillnader, vad kan det bero på?
  6. Vad anser du är syftet med att ha en klädkod på en arbetsplats? Tycker du att det behövs idag?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se