Hem / Samverka / Uppdrag 118 – Hållbar affärsidé

Uppdrag 118 – Hållbar affärsidé

I det här uppdraget kommer du flära dig mer om butikens/företagets affärsidé och i vilken utsträckning den är hållbar.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Affärsidé, Kvalitet och miljö, Marknadsföring, Produkthantering, Återvinning


  1. Ta reda på butikens/företagets affärsidé.
  2. I vilken utsträckning är deras affärsidé hållbar?
  1. Vad kan det innebära att ha en hållbar affärsidé?
  2. Om du jämför med affärsidéerna i resursen nedan, vad ser du för likheter och skillnader med din butik/företag?
  3. Vad skulle butiken/företaget kunna göra för att få en mer hållbar affärsidé?
  4. Hur viktigt är det för dig att det finns ett hållbarhetstänk bakom de varor du köper? Varför/varför inte är det viktigt?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se