Hem / Samverka / Uppdrag 119- Digitalisering i butik

Uppdrag 119- Digitalisering i butik

Jens Nordfält har forskat och skrivit böcker om marknadsföring i butik. Handelsrådet bad Jens berätta om hur digitala verktyg kan användas i butiker. I filmen berättar personer som är verksamma i handeln om hur de tror digitaliseringen kommer påverka butikens roll i framtidens handel.

Se filmen


Gymnasiet (APL/Lärling), Högstadiet (Prao), Yrkeshögskolan (LIA)

Affärsmodeller, Affärsutveckling, Automatisering, Butikens utveckling, Digitalisering, Kunderbjudande, Kundrelationer, Nulägesanalys

Försäljning, Kommunikation, Utveckling


1.Välj ut en butik som du brukar besöka.

2.Beskriv butikskoncptet och hur digitaliseringen av butiken ser ut idag. Är butiken kopplad till e-handel? Skärmar? Sociala medier? Betalningslösningar? Marknadsföring?

 

1.Hur skulle butikens digitalisering kunna se ut? Beskriv några av dina tankar och idéer.

2.Vad skulle det kunna få för effekter om dina idéer genomfördes? Reflektera kring försäljning, kostnader, eventuella transportlösningar och miljöpåverkan.

 

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.  
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se