Hem / Samverka / Uppdrag 15 – Sortimentsindelning

Uppdrag 15 – Sortimentsindelning

En av grundstenarna när ett sortiment ska planeras och köpas in är att utgå från butikens/företagets affärsidé och kundgrupp. I det här uppdraget kommer du arbeta med hur butiken/företaget har planerat och gjort sortimentsindelning av sina produkter.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Inköp, Sortiment

Organisation, Utveckling


  1. Ta reda på hur din butik/företag arbetar med upplägget av sitt sortiment, sortimentsplanering.
  2. Ta fram konkreta exempel på produkter som tillhör det fasta sortimentet, rörliga sortimentet med säsongs- och/eller tillfällighetsprodukter. Ge också exempel på produkter inom ett varuområde, en varugrupp, ett varuslag, en artikel och en variant.
  1. Har butiken/företaget ett djupt eller grunt sortiment?
  2. Finns det produkter som saknas eller som är överflödiga i butikens/företagets sortiment?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.  
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se