Hem / Samverka / Uppdrag 18 – Prissättning

Uppdrag 18 – Prissättning

Vid prissättning är det flera saker att ta hänsyn till. Först och främst måste priset täcka butikens/företagets kostnader men prissättningen handlar också om vad kunderna är villiga att betala och även hur konkurrenternas prissättning ser ut. I det här uppdraget kommer du arbeta med hur butiken/företaget beräknar pris på olika produkter.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Inköp, Prissättning

Försäljning, Organisation


  1. Välj ut tio produkter i din butik/företag som även säljs hos konkurrenter. Jämför priserna.
  2. Ta reda på hur butiken/företaget du är på bestämmer priset på dessa produkter.
  1. Vem arbetar med prissättning i butiken/företaget?
  2. Vad ingår i en fullständig priskalkyl innan priset kan bestämmas?
  3. Hur stor är inköpskostnaden för varan?
  4. Hur mycket är och vad innebär hemtagningskostnad?
  5. Hur räknas pålägget fram? Vad ska pålägget räcka till?
  6. Hur fungerar det med moms? Är moms en kostnad för företaget?
  7. Hur högt pris kan butiken/företaget sätta på produkten? Vad är rimligt mot konkurrenterna?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se