Hem / Samverka / Uppdrag 2 – Första kundkontakten

Uppdrag 2 – Första kundkontakten

I det här uppdraget kommer du öva på och få lära dig mer om hur man tar initiativ till första kontakten med kunderna i butiken/företaget.


Högstadiet (Prao)

Kundservice

Kommunikation, Service


  1. Ta själv initiativ till första kontakten med kunder.
  1. Vilka fraser kan lämpa sig att inleda ett kundsamtal på i din butik/företag?
  2. Hur kändes det att ta initiativ till kundkontakten?
  3. Vilka olika sätt är lämpliga att ta första kontakten på med kunder?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se