Hem / Samverka / Uppdrag 27 – Kulturella skillnader

Uppdrag 27 – Kulturella skillnader

I det här uppdraget kommer du fördjupa dig i vilka försäljningsmöjligheter de kulturella skillnaderna i Sverige kan ge.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Försäljning, Riktad försäljning

Försäljning, Kommunikation


  1. Ta reda på vilka om och hur ni i din butik/företag uppmärksammar olika kulturella skillnader, till exempel hantering av livsmedel i förhållande till religion.
  2. Utforma en kampanj kopplat till någon speciell kulturell företeelse. Gör en kalkyl över kampanjen.
  3. Ta reda på om det går att genomföra kampanjen i butiken/företaget och en plan för det om det är möjligt.
  1. Finns det kulturella yttringar som är mer lämpade för butiken/företaget att uppmärksamma än andra?
  2. Hur gick det att skapa en kampanj? Vad var svårt/lätt?
  3. Om ni genomförde kampanjen, hur blev utfallet?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se