Hem / Samverka / Uppdrag 28 – Rutiner

Uppdrag 28 – Rutiner

I det här uppdraget kommer du arbeta med företagets policys, regler och rutiner för öppet köp, garantier, reklamationer och byten.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Försäljning, Rutiner

Försäljning, Kommunikation


  1. Ta reda på vilka rutiner som gäller i din butik/företag när det gäller öppet köp, garantiåtaganden, reklamationer och byten.
  2. Ta reda på kundernas syn på hur butiken/företaget handskas med detta.
  3. Förbered frågor och prata med minst fem kunder som vill utnyttja garanti, reklamera något eller byta en vara.
  1. Är butiken/företaget tydlig med policys, regler och rutiner? Följs de?
  2. Hur upplevde kunderna butikens/företagets hantering av detta?
  3. Vad kan förbättras?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se