Hem / Samverka / Uppdrag 31 – Vem vinner

Uppdrag 31 – Vem vinner

Många butiker/företag anordnar regelbundet olika säljtävlingar bland personalen. Det kan vara mellan butiker, mellan avdelningar eller utifrån personliga säljresultat. I detta uppdrag får du arbeta med säljtävlingar, från idé till uppföljning.


Yrkeshögskolan (LIA)

Försäljning, Merförsäljning, Riktad försäljning

Försäljning, Samarbete


  1. Ta reda på vilka säljtävlingar som förekommer/förekommit i butiken/företaget.
  2. Gör en undersökning om hur det ser ut i andra företag i branschen.
  3. Välj i samråd med din handledare en produkt eller produktgrupp som du kan arrangera en säljtävling kring.
  4. Bygg upp ett förslag till en tävling som du tycker skulle vara bra. Förankra med handledaren.
  5. Lansera tävlingen på ett personalmöte.
  6. Genomför tävlingen. Peppa och stötta deltagarna under tävlingen.
  7. Analysera och utvärdera resultatet av tävlingen.
  8. Återkoppla till dem som deltagit.
  1. Reflektera kring både upplägg, genomförande och uppföljning.
  2. Skriv en rapport över tävlingen och dina reflektioner.
Dra slutsatser av dina reflektioner och redovisa för din handledare/lärare i den form ni kommit överens om.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se