Hem / Samverka / Uppdrag 34 – Marknadsplan

Uppdrag 34 – Marknadsplan

De flesta företag har system av riktlinjer och planer som styr hur verksamheten ska skötas både på kort och lång sikt. Dessa är till hjälp för alla som arbetar i företaget. Den plan som styr marknadsföringen kallas marknadsplan. I det här uppdraget får du träna på att planera butikens/företagets marknadsföring.


Yrkeshögskolan (LIA)

Marknadsföring, Marknadsplanering

Kommunikation, Utveckling


 1.  Förankra hos din handledare så att du kan delta i arbetet med marknadsplanen för kommande år.
 2. Sätt dig in i företagets strategiska plan (2–3 år framåt i tiden).
 3. Analysera företagets affärsidé.
 4. Genomför en nulägesanalys och sammanfatta den med en SWOT-analys.
 5. Utifrån nulägesanalysen arbetar du fram marknadsmålen. De ska både vara kvantitativa (t.ex. marknadsandelar) och kvalitativa (t.ex. servicemål).
 6. Konkretisera säljaktivitets- och kampanjplaner.
 7. Sammanställ marknadsplanen i den form och layout som företaget har beslutat.

 

 1. Hur beskrivs företagets mål i den strategiska planen, exempelvis för finanser, marknad och hållbarhet?
 2. Är affärsidén uppdaterad?
 3. Hur ska de mål som är satta i marknadsplanen följas upp och utvärderas?
 4. Vad har du lärt dig under arbetet med marknadsplanen?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se