Hem / Samverka / Uppdrag 38 – Säljande exponering

Uppdrag 38 – Säljande exponering

Visual merchandising kan översättas med ”försäljning genom synintryck”. Visual merchandising handlar om skyltning i skyltfönster, säljmiljön och varuexponeringen i butiken. I det här uppdraget får du träna dina färdigheter i att planera och genomföra en säljande exponering.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Exponering, Marknadsföring

Kommunikation, Utveckling


  1. Förankra med din handledare att du kan delta i arbetet med att exponera säljande utifrån de kampanjer som är på gång.
  2. Följ manualer, layouter eller skisser över hur exponeringar ska se ut både i butiken och på andra ytor.
  3. Genomför exponeringen.
  1. Hur väl följdes säljkampanjen upp i exponeringen?
  2. Ökade försäljningen tack vare skyltningen?
  3. Fanns annat säljstödsmaterial än exponeringen i butiken?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se