Hem / Samverka / Uppdrag 41 – Affärsidé

Uppdrag 41 – Affärsidé

Affärsidén är butikens/företagets grund som marknadsföringen utgår från. Den beskriver vilka som är butikens/företagets kunder, vilket behov som ska tillgodoses hos kunden, vilka produkter och vilka resurser som behövs. I det här uppdraget får du fördjupa dig i butikens/företagets verksamhet och deras affärsidé.


Högstadiet (Prao)

Affärsidé, Marknadsföring

Kommunikation, Utveckling


  1. Ta reda på vilken affärsidé butiken/företaget har.
  2. Ta reda på vilken kundgrupp butiken vänder sig till, vilket behov hos kunden som butiken ska tillfredsställa och med vilka produkter.
  1. Hur följer butiken/företaget sin affärsidé?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se