Hem / Samverka / Uppdrag 45 – Skyddsrond

Uppdrag 45 – Skyddsrond

Säkerheten ska alltid vara i främsta rummet på en arbetsplats. I det här uppdraget får du arbeta med butikens arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och hur kommunikationen kring detta fungerar.


Yrkeshögskolan (LIA)

Arbetsmiljö, Arbetsmiljö och säkerhet

Hållbarhet


  1. Be att få göra en skyddsrond tillsammans med butikschefen och den fackliga representanten.
  2. Genomför ronden.
  3. Kommunicera resultatet till samtlig personal i butiken.
  1. Hur bra är säkerhetsarbetet i er butik?
  2. Finns det saker som bör förbättras?
  3. Vilka säkerhetsfrågor tycker du är viktigast att arbeta med i butiken/företaget?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se