Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 49 – Rån

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Säkerhet

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

Alla företag vill minimera risken för rån. Det gäller naturligtvis för butiker också. I det här uppdraget får du ta reda på hur butiken/företaget arbetar med att förebygga rån och vilka rutiner som finns vid rånsituationer.

Agera

  1. Ta reda på vilka åtgärder som görs för att minimera rånrisken för butiken/företaget.
  2. Hur ska de som jobbar i butiken/företaget agera vid en rånsituation?

Reflektera

  1. Hur ser arbetsgivaren respektive den fackliga representanten på vilka åtgärder man behöver vidta för att minska rånrisken och de risker som medarbetarna utsätts för?
  2. Är det förebyggande arbetet tillräckligt att för att alla anställda skall känna sig trygga i sitt arbete?
  3. Finns det ytterligare saker man kan göra för att öka tryggheten i butiken/företaget?
  4. Finns det andra åtgärder som du tror skulle vara bra att använda sig av?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.