Hem / Samverka / Uppdrag 5 – Olika kundtyper

Uppdrag 5 – Olika kundtyper

I det här uppdraget kommer du träna på att möta olika typer av kunder och hur man kan anpassa sitt beteende för att skapa bra kundrelationer.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Kundservice

Kommunikation, Service


  1. Se och lyssna på hur säljsamtalen går till i butiken/företaget. Tänk särskilt på om säljarens beteende och bemötande skiljer sig åt i mötet med olika kunder.
  2. Sortera de olika kundtyperna som du lyssnat till utifrån hur de betedde sig, t.ex. tystlåten/pratglad, bestämd/osäker…
  3. Vad bör man tänka på i mötet med de olika kundtyperna? Vilka råd skulle du ge? Skriv gärna olika kundtyper och vad som är bra att tänka på för att få en bra kontakt.
  4. Prova nu att använda dina råd i mötet med olika kunder.
  1. Vad är det som gör att beteende och bemötande skiljer sig åt beroende på vilken typ av kund du möter?
  2. Hur lätt/svårt är det att anpassa sitt bemötande till olika kundtyper?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se