Hem / Samverka / Uppdrag 50 – Ergonomi

Uppdrag 50 – Ergonomi

Att arbeta på ett ergonomiskt säkert sätt är viktigt. I många butiker/företag hanteras både tunga och skrymmande varor. Det är angeläget att hanteringen av varor sker på ett tryggt sätt både för individen och företaget. I det här uppdraget får du inventera ergonomin i butiken och hur man arbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Arbetsmiljö, Arbetsmiljö och säkerhet

Hållbarhet, Organisation


  1. Ta reda på hur butiken/företaget arbetar med att förebygga ohälsa och olycksfall.
  2. Vilka ergonomiska hjälpmedel använder sig av?
  3. Gör en kort presentation för medarbetarna om hur man kan förebygga ohälsa och olycksfall.

 

  1. Hur bra är de i butiken/företaget på att följa det som beskrivs i Din arbetsplats i handeln – lär om arbetsmiljö?
  2. Vad skulle du vilja lyfta fram för dem i den webbutbildningen?
  3. Vilka enkla förbättringar skulle kunna göras?
  4. I vilket sammanhang skulle du kunna presentera dina förbättringsförslag för dem?
  5. Hur gick det att presentationen? Vad var lätt, svårt? Nådde du fram med budskapet? Vilka reaktioner fick du?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se