Hem / Samverka / Uppdrag 51 – Lageromsättning

Uppdrag 51 – Lageromsättning

I det här uppdraget kommer du arbeta med lageromsättningen i butiken och hur man praktiskt kan arbeta med att effektivisera den.


Yrkeshögskolan (LIA)

Lager, Lager och logistik

Hållbarhet, Organisation


 1. Ta reda på vad lageromsättning innebär och hur butiken/företaget arbetar med denna.
 2. Analysera olika varugruppers lageromsättning och räkna på hur mycket butiken/företaget skulle tjäna på att öka lageromsättningshastigheten med 25 %.
 3. Gör ett förslag till strategi för butikens/företagets lageromsättning.
 1. Hur ser den tidigare efterfrågan och variationen ut?
 2. Vad är leverantörernas ledtid och variationer inom denna?
 3. Är försörjningskedjan designad för att stötta aktiviteterna i butikens/företagets verksamhet?
 4. Hur samspelt är tillverkarens kapacitet med kundernas köpmönster?
 5. Använder butiken/företaget den mest kostnadseffektiva logistiken för upphandling och leverans?
 6. Vilka är de mest gynnsamma servicenivåerna för butikens/företagets verksamhet?
 7. Vad blir konsekvenserna för den ökade lageromsättningen för inköp, transport, lönsamhet och kundservice?
 8. Vilka är skillnaderna i din och butikens/företagets strategi?
Dokumentera och presentera det på det sätt som du kommit överens om med din handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se