Hem / Samverka / Uppdrag 52 – Lager

Uppdrag 52 – Lager

I det här uppdraget kommer du arbeta med lageromsättningen i butiken och hur man praktiskt kan arbeta med att effektivisera den.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Lager, Lager och logistik

Hållbarhet, Organisation


  1. Ta reda på vad lageromsättning innebär och hur butiken/företaget arbetar med det.
  2. Analysera olika varugruppers lageromsättning och räkna på hur mycket butiken skulle tjäna på att öka lageromsättningshastigheten med 25 %.
  1. Vilka blir konsekvenserna för den ökade lageromsättningen för inköp, transport, lönsamhet och kundservice?
Dokumentera och presentera det på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se