Hem / Samverka / Uppdrag 53 – Lageromsättning

Uppdrag 53 – Lageromsättning

I det här uppdraget kommer du arbeta med lageromsättningen i butiken och hur man praktiskt kan arbeta med att effektivisera den.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Lager, Lager och logistik

Hållbarhet, Organisation


  1. Be att få tillgång till lagersystemet som butiken använder.
  2. Studera nyckeltalen, lagerkostnader och lageromsättning.
  3. Gå igenom hur lageromsättningen fungerar i er butik/företag.
  1. Vad har kunskapen om lagerkostnader och lageromsättningshastighet för betydelse för butiken/företaget?
Dokumentera och presentera det på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se