Hem / Samverka / Uppdrag 54 – Varuflöde

Uppdrag 54 – Varuflöde

I det här uppdraget får du arbeta med varulagret i butiken/företaget och hur effektivt det är organiserat.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Lager och logistik, Logistik

Hållbarhet, Organisation


  1. Hur ser varuflödet, logistiken, ut i din butik/företag? Tips: gör en skiss över produktens väg från lager till kund.
  2. Varför ser det ut på det här sättet?
  1. Är det ordning och reda på lagret? Om inte, varför?
  2. Är lagret effektivt uppbyggt med tanke på flöde för olika varugrupper?
  3. Varför behöver ett lager vara välorganiserat?
  4. Vilka förbättringar av lager och logistik rekommenderar du?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se