Hem / Samverka / Uppdrag 56 – Uppackning

Uppdrag 56 – Uppackning

I det här uppdraget kommer du arbeta med varuflödet i butiken/företaget.


Högstadiet (Prao)

Lager och logistik, Logistik

Hållbarhet, Organisation


  1. Hjälp till att packa upp varor.
  2. Välj varor, ta ut dem i butiken, packa upp och ta hand om eventuellt emballage.
  1. Hur mycket tid behöver man lägga på att packa upp varor i din butik/företag?
  2. Kan det vara någon skillnad mellan olika varugrupper?
  3. Använde du något hjälpmedel? I så fall vad och varför?
  4. Finns det några risker i arbetet med att packa upp varor?
Dokumentera och presentera det på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se