Hem / Samverka / Uppdrag 57 – Prismärkning

Uppdrag 57 – Prismärkning

Det finns olika sätt att prismärka sin varor och koder. I det här uppdraget kommer du arbeta med prismärkning av butikens/företagets varor.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Lager och logistik, Logistik

Hållbarhet, Organisation


  1. Ta reda på vilket prismärkningssystem butiken/företaget använder sig av.
  2. Ta reda på varför vissa varors pris inte stämmer mellan det som anges i butiken och priset i kassasystemet?
  3. Be din handledare att du får prismärka varor, galga och larma om ni har det i er butik.
  1. Vad innebär ean-märkning?
  2. Vilka regler finns för extrapriser?
  3. Hur tydligt är butikens/företagets prismärkningssystem?
  4. Vad tyckte du om arbetsuppgifterna kring prismärkning?
  5. Är det ofta som priserna mellan systemet och skyltningen inte stämmer, varför?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se