Hem / Samverka / Uppdrag 60 – Affärsplan

Uppdrag 60 – Affärsplan

Affärsplanen ger en överblick över butikens/företagets nuläge och strategier som mynnar ut i mål och praktiska aktivitetsplaner. Affärsplanen fungerar som ett styrdokument för de mål och strategier företaget har och med hjälp av den kan företaget kommunicera både vision och affärsidé till sin omgivning. I det här uppdraget kommer du arbeta fram en affärsplan för butiken/företaget.


Yrkeshögskolan (LIA)

Affärsplan, Affärsutveckling

Organisation, Utveckling


 1. Ta reda på vilken affärsidé och vision butiken/företaget har idag.
 2. Gör en nulägesanalys för att få en objektiv bild av butiken/företaget, omvärlden, marknaden och konkurrenssituationen.
  • Ta reda på hur läget för butiken ser ut idag med hjälp av en SWOT-analys som beskriver vilka möjligheter och hot som finns i omvärlden samt vilka styrkor och svagheter som finns i den egna butiken/företaget.
  •  Gör gärna en fältundersökning som underlag till en analys av de närmaste konkurrenterna.
  • Sammanfatta konkurrensanalysen i ett positioneringsdiagram där du också lägger in din butik/företag.
 3. Sätt upp ekonomiska och kvalitativa mål. Dela upp i huvudmål och delmål, både kortsiktiga och långsiktiga mål.
 4. Sammanställ relevant bakgrundsinformation om butiken/företaget, affärsmål och en plan för att uppnå målen i en affärsplan.
 1. Finns det en affärsplan där mål och strategier beskrivs?
 2. Behöver affärsplanen uppdateras?
 3. Beskriver nulägesanalysen vilken kundgruppen är, vilka som är de närmaste konkurrenterna samt sortiment och prisnivå?
 4. Finns det redan gjorda branschundersökningar kring kunders beteende och attityder?
 5. Hur och när ska affärsplanen utvärderas?
 6. Vilken var den största utmaningen i arbetet med affärsplanen.
 7. Hur nöjd är du med din arbetsinsats?
Dokumentera och presentera i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se