Hem / Samverka / Uppdrag 61 – Investeringar

Uppdrag 61 – Investeringar

Investeringar som butiken/företaget behöver göra kan handla om ny lokal, teknisk utrustning, inredning etc. I det här uppdraget kommer du att arbeta med att planera och kalkylera inför en investering som butiken/företaget står inför.


Yrkeshögskolan (LIA)

Affärsutveckling, Investeringsanalys

Organisation, Utveckling


  1. Ta reda på om butiken/företaget står inför någon större investering under den närmaste framtiden. Om de inte har någon planerad, ta reda på vad de önskar investera i.
  2. Ta reda på bakgrund till resursbehovet, exempelvis en större lokal.
  3. Gör en kalkyl över kostnaderna för den nya investeringen.
  4. Gör en analys över om och när investeringen blir lönsam för butiken/företaget.
  5. Ta fram en plan över hur investeringen ska finansieras.
  1. Hur lång är processen och tiden som det tar innan butiken/företaget kan genomföra en större investering?
  2. Vilka olika typer av möjligheter till finansiering finns?
Dokumentera och presentera resultatet i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se