Hem / Samverka / Uppdrag 63 – Butiksläge

Uppdrag 63 – Butiksläge

I det här uppdraget kommer du att arbeta med val av butiksläge och information till kunderna om butikens plats och tillgänglighet. Du kommer skapa förståelse för vad det innebär att arbeta med etablering och hitta rätt affärslägen. Du kommer också att kunna informera om butikens tillgänglighet.


Yrkeshögskolan (LIA)

Affärsutveckling, Butiksetablering

Kommunikation, Utveckling


  1. Ta reda på hur det kommer sig att butiken/företaget  finns på just den här platsen.
  2. Ta reda på hur etableringsprocessen gick till.
  3. Producera en kundinformation om butiksläget som handlar om tillgänglighet. Informationen ska vara tillgänglig och anpassad oavsett var kunder söker efter information om butiken/företaget.
  1. Vilka lagar och regler måste man ta hänsyn till vid en butiksetablering?
  2. Hur är tillgängligheten när det gäller tillfartsvägar, p-platser, offentliga kommunikationer, öppettider, kundservice etc.?
  3. Vilka för- och nackdelar är det med att butiken/företaget ligger här?
  4. Hur skulle du vilja utveckla handelsområdet i närheten av butiken/företaget?
  5. Finns det andra platser i närområdet som skulle passa att etablera butiken/företaget på?
Dokumentera och presentera i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se