Hem / Samverka / Uppdrag 65 – Försäljningsprognos

Uppdrag 65 – Försäljningsprognos

Butiken/företaget gör oftast en ekonomisk plan för ett år framåt. Budgeten kan brytas ned till månad, dag, timme, per varugrupp etc. I det här uppdraget får du att arbeta med den ekonomiska planeringen för butiken/företaget och skapa en förståelse för hur man gör en försäljningsprognos.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Affärsutveckling, Ekonomi

Försäljning, Utveckling


  1. Gör en försäljningsprognos för det kommande året.
  2. Diskutera med din handledare och testa din försäljningsprognos. Ta emot tips som du kan få av den person som arbetar med budgetering i butiken/företaget.
  1. Vilka förutsättningar känner du till? Titta exempelvis på föregående års försäljning, nyckeltal, kalendereffekt (hur exempelvis helgdagar ligger under året), ändring av konkurrens och förändring av konjunktur.
  2. Hur ska försäljningsprognosen följas upp?
  3. Hur vet du när du kan förändra försäljningsprognosen och sätta in de åtgärder som behövs?
Dokumentera och presentera i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se