Hem / Samverka / Uppdrag 66 – Butikens utveckling

Uppdrag 66 – Butikens utveckling

I det här uppdraget kommer du arbeta med butikens/företagets utveckling historiskt och tänkbar utveckling i framtiden.


Högstadiet (Prao)

Affärsutveckling, Butikens utveckling

Organisation, Utveckling


  1. Ta reda på hur butiken/företaget har utvecklats sedan det startade.
  1. När startade företaget?
  2. Vem startade det och vem äger det idag?
  3. Finns företaget på samma plats nu som vid starten?
  4. Hur har sortimentet förändrats? Vad är sig likt?
  5. Vilka fler intressanta fakta får du fram om butikens/företagets historia?
  6. Hur kommer butiken att utvecklas i framtiden, säg om tio år? Kommer butiken se annorlunda ut? Kommer man ha ungefär samma sortiment? Vad kommer vara sig likt?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se