Hem / Samverka / Uppdrag 68 – Yrkesroller och kompetenser

Uppdrag 68 – Yrkesroller och kompetenser

Personalen är en av butikens/företagets viktigaste resurs. Det finns oftast flera olika yrkesroller och arbetsområden representerade bland de anställda. I de flesta butiker/företag inom handeln finns goda möjligheter till specialisering och olika karriärvägar.  I det här uppdraget får lära dig mer om vilka olika typer av yrkesroller och karriärvägar som finns inom handeln.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Branschkompetenser, Yrkesutveckling och karriär

Kommunikation, Utveckling


  1. Ta fram en guide som kan användas när butiken/företaget tar emot praktikanter och nyanställda. Guiden ska presentera de olika yrkesroller som finns i butiken/företaget och beskriva de kompetenser medarbetarna ska ha eller kunna utveckla för att anställas inom de olika yrkesrollerna.
  1. Vilka olika yrkesroller och arbetsområden finns i butiken/företaget?
  2. Vilka krav ställs för att få anställning inom de olika yrkesrollerna?
  3. Vilka kompetenser är generellt viktiga att ha i olika yrkesroller inom handeln?
  4. Vilka krav ställer du som kund på de anställda du möter i handeln? Jämför med handelns branschkompetenser för butikssäljare.
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se