Hem / Samverka / Uppdrag 72 – Rekrytering

Uppdrag 72 – Rekrytering

Personalen är en av butikens/företagets viktigaste resurs. Därför måste allt rekryteringsarbete vara professionellt och noggrant. Större företag med en HR-avdelning har oftast en utarbetad process för hur rekrytering ska gå till. I det här uppdraget får du arbeta med att utforma butikens/företagets rekryteringsprocess.


Yrkeshögskolan (LIA)

Rekryteringsprocess, Yrkesutveckling och karriär

Kommunikation, Utveckling


 1. Förankra hos din handledare, ditt uppdrag att utforma en plan för rekrytering. Arbeta igenom hela rekryteringsprocessen som butiken/företaget ska följa oavsett vilken yrkesroll som ska rekryteras.
 2. Stäm av med din handledare efter varje genomförd punkt nedan.
 3. Utarbeta en kravprofil för de yrkesroller som är aktuella i butiken/företaget. I kravprofilen ska både utbildning och branschkompetens för yrkesrollen framgå.
 4. Dokumentera hur ni kommunicerar för att få sökande. Beskriv hur urval och gallring ska gå till.
 5. Arbeta fram underlag till en arbetsmarknadsannons.
 6. Utarbeta en mall för hur intervjuer med den sökande ska gå till. Testa intervjumallen på en testperson.
 7. Undersök om företaget använder några speciella verktyg för tester vid rekrytering.
 8. Gör en checklista med frågor som kan användas vid referenstagning.
 9. Utforma en mall för kontrakt.
 10. Sammanställ och gör en presentation av hur rekrytering av medarbetare ska gå till.
 1. Hur väl stämmer kravprofilen med de som är anställda idag?
 2. Möter kravprofilen framtidens behov för att vara anställningsbar?
 3. Vilken utmaning kändes störst i framtagning av rekryteringsprocessen för butiken/företaget?
 4. På vilket sätt kommer rekryteringarna till butiken/företaget förändras med din föreslagna rekryteringsprocess/modell?
Dokumentera och presentera ditt förslag till rekryteringsprocess på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se