Hem / Samverka / Uppdrag 77 – Introduktion

Uppdrag 77 – Introduktion

Att introducera någon på en arbetsplats är mycket viktigt av flera skäl.  I det här uppdraget kommer du att arbeta med butikens/företagets introduktion.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Ledarskap, Ledarskap och organisation

Hållbarhet, Organisation


  1. Introducera en prao eller annan praktikant på din arbetsplats. Börja med att själv skriva ned vad du tycker är viktigt att göra och ta hänsyn till vid en introduktion.
  2. Ta reda på butikens/företagets rutiner kring introduktion. Jämför din och företagets.
  3. Genomför en introduktion efter den modell som du och din handledare kommer överens om.
  1. Reflektera kring din respektive företagets syn på hur man vill introducera någon i butiken/företaget.
  2. Hur var det att genomföra en introduktion?
  3. Hur var det för personen som blev introducerad?
  4. Hur var det för dig i rollen som ansvarig för introduktionen?
  5. Vad gick bra, mindre bra och vad kunde gjorts annorlunda?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se