Hem / Samverka / Uppdrag 82 – Personalkostnader

Uppdrag 82 – Personalkostnader

I det här uppdraget kommer du arbeta med nyckeltalet personalkostnader. Det är ett centralt nyckeltal som påverkar butikens/företagets resultat konkret och direkt.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Ekonomi, Nyckletal

Organisation, Utveckling


  1. Ta reda på hur förra årets resultat- och balansräkning såg ut.
  2. Kontrollera hur många anställda företaget har, försök få fram siffror i antal del- och heltider.
  3. Ta reda på hur mycket den mest sålda produkt omsatte förra året.
  1. Titta specifikt på siffrorna för personalkostnader, hur stora är de i förhållande till helheten?
  2. Vilken är snittkostnaden per heltidsanställd?
  3. Räkna på en personalökning och personalminskning med två heltidsanställda, hur skulle det påverka personalkostnaden i förhållande till omsättningen?
  4. Om personalkostnaden ökade med två heltidsanställda, hur mycket mer måste butiken/företaget sälja av den bästa produkten?
  5. Vad säger ditt resultat om nyckeltalet personalkostnader?
Dokumentera och presentera i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se