Hem / Samverka / Uppdrag 90 – Nya affärsmodeller

Uppdrag 90 – Nya affärsmodeller

En affärsmodell är en teoretisk beskrivning av hur ett företag eller en affärsverksamhet är tänkt att fungera. Den beskriver hur intäkter kommer in, hur varor och tjänster produceras och hur de levereras. En digital affärsmodell tar hänsyn till företagets digitala möjligheter och utmaningar.

När kunderna själva kan har tillgång till information och kan hoppa över mellanled, blir det allt svårare för företag att tjäna pengar på att köpa varor billigt och sälja dem dyrare. Handelns företag behöver utveckla sina affärer genom att hitta nya kombinationer och erbjudanden.

I det här uppdraget kommer du arbeta med ett förslag för att utveckla butikens/företagets affärsmodell.


Yrkeshögskolan (LIA)

Affärsmodeller, Digitalisering

Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Organisation, Samarbete, Utveckling


  1. Kartlägg företagets affärsmodell.
  2. Vilka digitala möjligheter använder företaget idag?
  3. Hur skulle företaget kunna digitalisera affärsmodellen i ännu högre utsträckning?
  4. Sammanställ dina förslag i en ”Affärsplan 3.0”.
  1. Spotify är ett exempel på affärsmodell där både produkt och försäljning är digitaliserad.
    • Vilka produkter och/eller tjänster skulle butiken/företaget kunna digitalisera?
    • I vilka digitala kanaler skulle försäljningen kunna ske?
  2. Finns det andra områden i butiken/företaget som skulle tjäna på att digitaliseras?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.  
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se