Hem / Utbildningar / Logistik, fördjupning

Logistik, fördjupning

Kursen är inriktad på kundnyttan och effektiviteten inom logistik. Den ger fördjupade kunskaper om distribution, lagerhållning, produktion, transporter, kvalitets- och processledning samt inköp/materialförsörjning.


Omfattning

30 högskolepoäng

Undervisningsspråk

Engelska

Övrigt

Institutionen för ekonomistyrning och logistik


Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se