Hem / Utbildningar / Mikroekonomi och internationell handel

Mikroekonomi och internationell handel

Kursen tar upp ekonomiska samhällsfrågor, teorier för producent- och konsumentbeteende under olika marknadsförhållanden och den offentliga sektorns roll i ekonomin. Den behandlar även handelsteori, som förklarar uppkomsten av internationell handel, och handelspolitik.


Omfattning

15 högskolepoäng

Undervisningsspråk

Svenska

Övrigt

Sektionen för hälsa och samhälle


Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se