Hem / Utbildningar / Mikroekonomi och internationell handel

Mikroekonomi och internationell handel

Kursen utgår från grundläggande nationalekonomiska principer. Genom dessa studeras hur hushållens konsumtionsbeteende påverkar efterfrågan på varor och tjänster och hur producenternas produktions- och kostnadsstruktur påverkar utbudet av varor och tjänster. Internationell handel och investeringar ingår också.


Omfattning

15 högskolepoäng

Undervisningsspråk

Engelska


Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se